Goed om te wetenAlgemeen

Ons werkgebied
Pro'Special VOF  is sedert 1995 leverancier van hulpmiddelen, gezelschapsspellen en allerlei oefen- en bezigheidsmaterialen. Pro'Special VOF levert via alléén aan particulieren in Nederland. Bij Pro'Special VOF en proseniorwinkel.nl is uw opdracht in goede handen. Profesionals werkzaam in de zorg verwijzen wij graag naar de website van prosenior.nl

Klantenservice, levering, herroeppingsrecht, kosten, terugbetalen

Klantenservice
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 uur en 16.00 uur (0575-543796). U kunt uw vragen ook stellen via een e-mailbericht aan: bestelling@proseniorwinkel.nl

Levering, levertijden
Levering geschiedt voor zover mogelijk uit voorraad. Voorraad goederen worden vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk verzonden. Bij goederen, waarvan bekend is dat deze niet binnen een termijn van 30 dagen of niet direct uit voorraad geleverd kunnen worden informeren wij u zo spoedig mogelijk over de te verwachte levertijd.

Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door of namens uw zelf.
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. U kunt de goederen slechts in die mate uitpakken voor zover het nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Bij Cd's, Boeken en Dvd's mag de sealverpakking niet verbroken zijn indien u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken. Het product met alle geleverde toebehoren moet in de originele staat en verpakking, met een kopie van de leveringsfactuur, aan ons worden geretourneerd, conform de door ons te verstrekken instructies (zie ook het herroepingsformulier in het menu bovenaan webpagina).

Kosten in geval van herroeping
Indien u gebruik maakt van uw  herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening (zie ook het herroepingsformulier te vinden in het menu bovenaan de webpagina).

Retourzenden
Voor een goede administratie afhandeling  vragen wij u, alvorens u overgaat  tot terugzending van de goederen,, ons binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk, per brief of e-mail, dit bij ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan behulpzaam zijn met adviezen op welke wijze u het beste de goederen kunt terugsturen.

Terugbetalen
Indien u het bedrag van de aankoop reeds geheel of gedeeltelijk betaald heeft, dan zullen wij uiterlijk binnen 7 werkdagen (wettelijke termijn is 14 dagen), nadat wij de goederen in goede staat terug hebben retour ontvangen, het bedrag van de aankoop op uw bankrekening overmaken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing bij goederen:
die tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties,
die duidelijk persoonlijk van aard zijn,
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
die, waarvan de sealverpakking c.q. verzegeling is verbroken (onder andere cd's, dvd's en boeken).

Omruilen
Ingeval er sprake is van omruilen van een product, dan worden de meer- en minderkosten verrekend. Tevens wordt in rekening gebracht een toeslag voor verzendkosten voor het opnieuw toezenden van het door ons om te ruilen product. In geval van omruiling komen dus de kosten voor het retourneren en opnieuw toezenden altijd voor uw rekening.

Pakketdienst
Wij versturen goederen alleen met een pakketdienst. Indien u niet thuis bent, dan kan de pakketdienst in voorkomende gevallen het pakket bijvoorbeeld bij de buren afleveren. Er moet worden getekend voor ontvangst van het pakket. U betaalt voor deze verzendwijze naar gelang het orderbedrag, t.w.:
bijdrage verzendkosten: €  8,95

Procedure melding Niet Thuis bericht
Voor zover mogelijk wordt u, via het bij de opdracht opgegeven e-mail adres, tijdig geïnformeerd over het te verwachten moment van afleveren. De vervoerder c.q. pakketdienst zal, nadat bij een afleverpoging niemand “thuis” was of op de aangegeven locatie niemand is aangetroffen om het pakket in ontvangst te nemen,een niet aanwezigheids bericht achterlaten, dan wel bij bericht aangegeven of het pakket is afgeleverd bij de “buren” of via het bij de bestelling opgegeven e-mailadres informeren op welke wijze het pakket alsnog in ontvangst genomen kan worden. Indien niet binnen 7 dagen contact wordt opgenomen met de afzender of met het opgegeven afhaalpunt zal het pakket na deze 7 dagen door vervoerder/ pakketdienst worden geretourneerd aan afzender

Wilt u de Algemene Voorwaarden inzien of afdrukken, klik dan hier