Niet Thuis?Procedure melding Niet Thuis bericht
Voor zover mogelijk wordt u, via het bij de opdracht opgegeven e-mail adres, tijdig geïnformeerd over het te verwachten moment van afleveren. De vervoerder c.q. pakketdienst zal, nadat bij een afleverpoging niemand “thuis” was of op de aangegeven locatie niemand is aangetroffen om het pakket in ontvangst te nemen,een niet aanwezigheids bericht achterlaten, dan wel bij bericht aangegeven of het pakket is afgeleverd bij de “buren” of via het bij de bestelling opgegeven e-mailadres informeren op welke wijze het pakket alsnog in ontvangst genomen kan worden. Indien niet binnen 7 dagen contact wordt opgenomen met de afzender of met het opgegeven afhaalpunt zal het pakket na deze 7 dagen door vervoerder/ pakketdienst worden geretourneerd aan afzender.